Doporučujeme

 • EU pro podnikatele
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro podnikatele


 

OPPIK - vyhlášeno 9 nových výzev na podporu podnikání

OP PIK
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlásilo 30. 6. 2017 9 nových výzev v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.
 

 
 

Jedná se o následující výzvy:


Nízkouhlíkové technologie – Akumulace energie – Výzva III (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde)

Příjem žádostí: 17. 7. 2017 - 17. 10. 2017

Oprávnění žadatelé: malé, střední, velké podniky

Podporované aktivity:

 • inovativní projekty na zavádění technologií akumulace energie


Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny – Výzva III (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde)

Příjem žádostí: 17. 7. 2017 - 17. 11. 2017

Oprávnění žadatelé: malé, střední, velké podniky

Podporované aktivity:

 • zavádění inovativních technologií k získávání druhotných surovin v kvalitě vhodné pro další využití v průmyslové výrobě např. z použitého papíru, skla, kovů, pneumatik, textilu, plastů, stavebních a demoličních odpadů, vedlejších energetických produktů a řady dalších výrobků s ukončenou životností
 • zavádění inovativních technologií, kterými se budou z použitých výrobků získávat efektivním způsobem cenné druhotné suroviny
 • zavádění inovativních technologií na výrobu inovativních výrobků vyrobených z druhotných surovin, včetně náhrad primárních zdrojů druhotnými surovinami tam, kde je to ekonomicky výhodné


Nízkouhlíkové technologie – Elektromobilita – Výzva III (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),

Příjem žádostí: 17. 7. 2017 - 17. 9. 2017

Oprávnění žadatelé: malé, střední, velké podniky

Podporované aktivity:

 • pořízení elektromobilů ve výzvou podporovaných kategoriích silničních vozidel
 • pořízení (rychlo)nabíjecích (neveřejných) stanic s možností doplnění o baterii pro elektromobily v rámci podnikatelského areálu pro vlastní potřebu


Nízkouhlíkové technologie – Úprava bioplynu na biometan a jeho vtláčení do sítě – Výzva III (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde),

Příjem žádostí: 17. 7. 2017 - 17. 11. 2017

Oprávnění žadatelé: malé, střední, velké podniky

Podporované aktivity:

 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho vtláčení do distribuční sítě
 • technologie na úpravu bioplynu na biometan a jeho plnění v rámci místní infrastruktury (například plnění lahví, CNG vozidel apod.)


Úspory energie – aktivita Energeticky efektivní budovy – Výzva I (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde)

Příjem žádostí: 17. 7. 2017 - 17. 11. 2017

Oprávnění žadatelé: malé, střední, velké podniky

Podporované aktivity:

 • podpora výstavby nových energeticky efektivních budov,
 • podpora výstavby nástaveb a přístaveb s vyšším energetickým standardem ke stávajícím budovám, v souladu se zákonem č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů


Inovace – inovační projekt – Výzva IV (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde)

Příjem žádostí: 12. 7. 2017 - 12. 11. 2017

Oprávnění žadatelé: malé, střední, velké podniky

Podporované aktivity:

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových (VaV) aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)


Inovační vouchery – Výzva II (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde)

Příjem žádostí: 10. 7. 2017 - 31. 12. 2017

Oprávnění žadatelé: malé, střední podniky

Podporované aktivty:

 • nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP


Spolupráce – Klastry – Výzva IV (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde)

Příjem žádostí:  14. 7. 2017 - 20. 10. 2017

Oprávnění žadatelé: podnikatelské subjekty (MSP splňující definici klastru), výzkumné organizace

Podporované aktivity:

 • kolektivní výzkum
 • sdílená infrastruktura
 • internacionalizace klastru
 • rozvoj klastrové organizace


Partnerství znalostního transferu – Výzva III (k dispozici na webu API zde, na webu MPO zde).

Příjem žádostí:  14. 7. 2017 do 13. 10. 2017

Oprávnění žadatelé: malé a střední podniky, výzkumné organizace (partner zapojený do realizace projektu)

Podporované aktivity:

 • vytvoření partnerství mezi malým a středním podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií a dovedností, ke kterým podnik nemá přístup; znalostní transfer je realizován za účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště
 • projekt musí být zaměřen na minimálně jednu z následujících aktivit a musí mít strategický význam pro další rozvoj podniku:
 • – zlepšení výrobních procesů

  – vývoj/inovace nových produktů a služeb nebo inovace procesu při vývoji a zavádění nových produktů a služeb

  – zlepšení podnikových procesů včetně procesu produktové certifikace

Chcete-li se dozvědět více o tom, jak program Partnerství znalostního transferu funguje, nahlédněte do informačního letáku zde.


Texty Výzev, včetně příloh, jsou k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace (API) a také na webu Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) a to na výše uvedených odkazech.


Zdroj: www.agentura-api.org

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
 • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
 • OPPIK - vyhlášeno 9 nových výzev na podporu podnikání
 

Zodpovídá: Ing. Ivona Hájková
Vytvořeno / změněno: 12.7.2017 / 12.7.2017 | Zveřejnit od-do: 12.7.2017-31.12.2017
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 719
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek