logo
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kotlíkové dotace > Nejčastější dotazy


 

Nejčastější dotazy

 

 
 
 1. Kdo může o kotlíkovou dotaci požádat?

  Může žádat jakákoli fyzická osoba, která chce jako vlastník nebo spoluvlastník měnit kotel v rodinném domě o maximálně třech bytech. Dotace NENÍ určena pro právnické osoby.

 2. Kterých kotlů se týká výměna s využitím kotlíkové dotace?

  Vyměnit lze kotel dosud připojený na otopnou soustavu na TUHÁ paliva (např. dřevo nebo uhlí) s ručním přikládáním.

 3. Které kotle budou moci  být za kotlíkové dotace pořizovány?

  Půjde o pořízení kotlů, které splňují parametry tzv. Ekodesignu. Seznam dosud certifikovaných kotlů je přístupný na www.opzp.cz. Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energie (kotle na biomasu, pelet, solární systémy, tepelná čerpadla) mohou být instalovány pouze firmami s platným osvědčením. V opačném případě dotace nebude přiznána.

 4. Kolik je maximální výše kotlíkové dotace?

  Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace, jsou 150 tisíc korun. Tzn., že maximální výše dotace je 127,5 tisíce korun při max. procentu dotace 85% na konkrétní případ výměny. Procenta dotace se budou odvíjet od typu nově pořizovaného kotle.
  Zvýšení dotace o 5 % ke všem předchozím bodům bude v případě výměny kotlů v rodinných domech ve městech Humpolec, Pelhřimov, Třebíč a Velké Meziříčí (tyto oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu, tedy vyšší dotaci).

 5. Na základě čeho mohu získat dotaci?

  Prvním krokem je vyplnění jednoduchého formuláře a přiložení povinných příloh.

 6. Kde získám informace o formuláři?

  Formulář bude po vyhlášení výzvy dostupný na internetu. Fyzicky je možné si ho začátkem roku 2016 vyzvednout na městských i obecních úřadech nebo na recepci krajského úřadu v Jihlavě.

 7. Musím o dotaci požádat hned po zveřejnění výzvy?

  Ne. Žádosti je možné předkládat až od 18. 1. 2016 od 8:00.

 8. Mohu žádat dotaci i na kotel, který už byl vyměněn?

  Uznatelné náklady jsou od data zveřejnění výzvy, tj. od 17. 12. 2015. Pokud tedy k výměně došlo až po tomto datu, je možné žádat o dotaci.

 9. Kdo mi s podklady pro žádost pomůže?

  Formulář žádosti a požadované doklady jsou jednoduché, občan je zvládne obstarat sám. Pouze tzv. energetická mikroopatření musí být konzultována s tzv. energetickým specialistou Jejich seznam je dostupný na www.mpo-enex.cz/experti .

 10. Mohu kotlíkovou dotaci kombinovat s jiným dotačním titulem – např. Nová zelená úsporám?

  Pokud chcete provést další energeticky úsporná opatření ze Zelené úsporám, musíte si podat žádost na Státním fondu životního prostředí. Více informací na www.sfzp.cz.

 11. Jaké budu muset doložit povinné přílohy k žádosti. Pravděpodobně se bude jednat o:

  • Průkaz energetické náročnosti budovy nebo potvrzení o provedení mikroenergetických opatření

  • Fotodokumentace stávajícího kotle připojeného na otopnou soustavu (maximálně průkazné)

  • Identifikace vlastníka -  vydá Czech Point

  • Identifikace nemovitosti – vydá Czech Point

  A dále specificky – písemný souhlas spoluvlastníků k realizaci nového zdroje tepla v rodinném domě, písemný souhlas druhého z manželů v případě vlastnictví domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů.

  Druh a počet příloh se bude odvíjet od konkrétního případu čerpání dotace.

 12. Jaké další způsobilé výdaje se mi budou moci proplatit?

  Například stavební práce a dodané služby spojené s realizací kotle, čerpadla, plynového  kondenzačního kotle, solární termické soustavy, s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy vč. dodávky a instalace akumulační nádoby, pokud je toto doporučeno výrobcem nebo dodavatelem, dále náklad na zkoušky nebo testy s uváděním majetku do stavu způsobilého  k užíváním, náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti nebo náklady spojené se službou energetického specialisty, na projektovou dokumentaci nebo s realizací mikroopatření.

 13. Jaká mikroenergetická opatření je možné na nemovitosti provést?

  • zateplení střechy nebo půdních prostor

  • zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

  • dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)

  • oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

  • oddělení vytápěného prostoru objektu od venkovního (např. zádveří)

  • dílčí výměna oken

  • výměna vstupních a balkonových dveří

  • instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

  • výměna zasklení starších oken za moderní dvojskla s vysokou tepelnou izolací


  Tato stránka byla naposledy aktualizována 11. 12. 2015.

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 53
 

Zodpovídá: admin
Vytvořeno / změněno: 11.11.2015 / 11.11.2015

Počet návštěv: 21192
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek