Cesta: Titulní stránka > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Krizová připravenost v Kraji Vysočina


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Krizová připravenost v Kraji Vysočina

 
 
 

Krizová připravenost zdravotnictví je schopnost správních úřadů a poskytovatelů zdravotních služeb zajistit při mimořádných událostech a krizových stavech v daném regionu potřebnou zdravotní péči. Prioritou je záchrana života a zabránění vzniku těžké újmy na zdraví a zachování dostupnosti služeb veřejného zdravotnictví.

Úlohou krajského úřadu za krizové situace je zejména zajištění potřebné kapacity zdravotnického záchranného řetězce pro integrovaný záchranný systém (dále „IZS“), řízení a koordinace činnosti poskytovatelů zdravotních služeb.

 

 

Zdravotnický záchranný řetězec tvoří:

 

- laická zdravotnická první pomoc

- zdravotnická záchranná služba jako poskytovatel přednemocniční neodkladné péče

  a jedna ze základních složek IZS

- lůžková zdravotnická zařízení (nemocnice) jako poskytovatelé neodkladné a následné   

  nemocniční péče

 

Prvním článkem zdravotnického záchranného řetězce je jednotlivec a jeho schopnosti a ochota poskytnout první pomoc a svépomoc. Krajský úřad každoročně, již od roku 2004, organizuje projekt „První pomoc do škol“ pro žáky a studenty základních a středních škol. Tuto výuku již celkem absolvovalo více než 86 000 mladých lidí.

 

 

Přednemocniční neodkladnou péči zajišťuje na Vysočině Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace (dále „ZZS“) . Organizačně je dělena na pět oblastních středisek v bývalých okresních městech. Na 21 stanovištích je připraveno 28 výjezdových skupin a jedna skupina letecké záchranné služby. Zdravotnické operační středisko ZZS v Jihlavě je v nepřetržité pohotovosti pro příjem tísňového volání a neodkladný zdravotnický zásah na celém území kraje. Posádky výjezdových skupin a operační středisko disponují moderním vybavením a přístrojovou technikou, včetně GPS technologií (satelitní navigace) a počítačovým „tablet systémem“ s možností rychlého propojení s nemocnicí. Od roku 2014 je součástí ZZS specializovaná jednotka „Biohazard“ týmu pro případ výskytu vysoce nakažlivé nákazy.

 

 

Úlohou nemocnic v zdravotnickém záchranném řetězci je poskytování neodkladné a následné nemocniční péče. Nemocnice v kraji jsou schopny ihned poskytnout neodkladnou zdravotní péči při mimořádné události v rozsahu cca 30 těžce raněných a cca 370 lehce raněných, postupně je možno využít až cca 1 500 lůžek. Kraj Vysočina nemá vlastní traumatologické centrum, poranění vyžadující speciální a multioborovou léčbu jsou zajišťována v specializovaných (popáleniny, speciální chirurgie aj.) zdravotnických zařízeních mimo kraj.

 

Cvičení zdravotnických zařízení

V Kraji Vysočina je od r. 2005 vytvořený jednotný systém traumatologického, krizového a pandemického plánování a taktických a prověřovacích cvičení, včetně účasti na mezinárodních cvičeních. Při přípravě na možné hrozby jsou významná zejména pravidelná společná cvičení se složkami IZS. Význam této přípravy potvrdila i mimořádná událost v nemocnici v Havlíčkově Brodě, když 20. listopadu 2014 anonym opakovaně oznámil uložení bomby v areálu nemocnice. Z budovy muselo být evakuováno 400 pacientů a 300 zaměstnanců. Mezi pacienty byli také novorozenci v inkubátorech, ženy těsně po porodu a pacienti ve vážném zdravotním stavu. Rozsahem prováděné evakuace a počtem evakuovaných osob se jednalo o největší akci tohoto typu v Kraji Vysočina za posledních patnáct let a její průběh potvrdil vysokou připravenost všech zúčastněných složek.

Taktické cvičení IZS „Podezření na nebezpečné virové onemocnění“ - Nemocnice Jihlava, duben 2015

Účast na mezinárodním cvičení „ARCANUS 2015“ - Allenstein (Rakousko), květen 2015
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Zdravotnický portál Kraje Vysočina > Zdravotnictví v Kraji Vysočina > Krizová připravenost v Kraji Vysočina

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 54970

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód