Doporučujeme

 • S Vysočinou do Evropy
 • Most k partnerství
 • Junge Uni
 • Inspiromat
 • Malá energetická akademie
 • Adam
 • Informační centrum neziskových organizací
 • Rada dětí a mládeže kraje Vysočina
 • Tábory na Vysočině
 • Regionální velká výměna zkušeností
 
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Školský portál > Strategické dokumenty kraje, analýzy > Krajský akční plán


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Strategické dokumenty kraje, analýzy

Záložky hlavní nabídky

Vyberte:

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Projekt s názvem Krajský akční plán Kraje Vysočina, jehož počátek realizace se datuje k 1. 3. 2016, cílí na střední a vyšší odborné školy a jejich zřizovatele. Klade si za cíl zajistit strategický přístup k rozvoji a investování do vzdělávání na Vysočině a má podpořit akční plánování v nejméně sedmi oblastech rozvoje vzdělávání. Cílů krajského akčního plánu je několik a všechny by měly v konečném důsledku přispět ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol.

V projektu vznikne mimo jiné Krajský akční plán, který bude vycházet z podrobného šetření potřeb a záměrů středních a vyšších odborných škol. Bude zaměřen na tzv. povinná témata, mezi které patří podpora kompetencí k podnikavosti, podpora polytechnického vzdělávání a odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a firem, rozvoj kariérového poradenství, rozvoj škol jako center dalšího profesního rozvoje a podpora inkluze.

Projekt je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, státního rozpočtu ČR a spolufinancován z rozpočtu Kraje Vysočina

Metodickou podporu při přípravě a realizaci Krajského akčního plánu zajišťuje odborný garant projektu Podpora krajského akčního plánování. Realizátorem projektu Podpora krajského akčního plánování je NÚV.

 
 
 
    Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina

 
 

Odkazy

 • Podpora krajského akčního plánování (P-KAP)
  Projekt je zaměřen na podporu vzdělávání na středních a vyšších odborných školách a akcentuje soulad se vzdělávací strategií MŠMT. Má za cíl zajistit metodickou a surpervizní podporu při využívání akčního plánování na úrovni kraje i škol. Projekt je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 
 

Související odkazy

 • Minitýmy
  V rámci projektu s názvem Krajský akční plán v Kraji Vysočina (dále také „projekt KAP“) byly realizačním týmem ustaveny pracovní minitýmy, a to pro různé oblasti (témata), řešené v rámci akčního plánování ve vzdělávání v Kraji Vysočina. Minitýmy jsou zaměřeny na akční plánování v rámci jednotlivých oblastí intervence (tj. povinných a nepovinných témat). Setkávání minitýmů bude probíhat v tzv. platformách.
  Platformou se rozumí „systém výměny informací, zkušeností a dobré praxe pro strategické plánování“.
  Úkolem platforem je vyhodnotit data pro jednotlivé oblasti, prioritizovat je v návaznosti na strategické dokumenty, popř. navrhnout vhodná řešení a zapracovat je do dokumentu s názvem Krajský akční plán rozvoje vzdělávání. Minitýmy se budou podílet na přípravě projektových záměrů a aktivit, které bude kraj realizovat v rámci těchto oblastí.
  Setkávání budou dále zaměřena na zlepšení řízení škol, hodnocení kvality ve vzdělávání a plánování kroků a opatření ke zvyšování kvality vzdělá
 • Konference
  Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina zrealizoval konference v území - workshopy pro ředitele středních a základních škol.
  Zveřejňujeme prezentace z jednotlivých konferencí.
 • RÁMEC PRO INVESTICE DO INFRASTRUKTURY k výzvám do IROP
  Zveřejňujeme finální verze dokumentů
 • Představení projektu
  Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Kraje Vysočina
 • Seminář ke způsobu zapojení oblasti neformálního a zájmového vzdělávání v MAP
  Důležitý seminář ke způsobu zapojení oblasti neformálního a zájmového vzdělávání v místních akčních plánech se uskutečnil v závěru školního roku na Úřadu vlády ČR. Akci uspořádal Odbor (Agentura) pro sociální začleňování ÚV ČR ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Národní sítí MAS ČR.
 • Rámec pro investice do infrastruktury - pracovní verze
  Realizační tým projektu zpracovává seznam investičních projektových záměrů pro specifický cíl 2.4 Integrovaného regionálního Operačního programu (dále jen „SC 2.4 IROP“).
 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Odkazy


 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Koncepční materiály Kraje Vysočina > Školství > Krajský akční plán rozvoje vzdělávání

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 10652

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek