Kraj Vysočina - logo

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 
 

Užitečné odkazy

 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu


 

Na stránce dále najdete


 

Aktuality

 • Jihlavští gymnazisté spolu s přáteli z Dánska navštívili Brusel (19.4.2017)
  Studenti jihlavského gymnázia na exkurzi v Bruselu

  Třídenní exkurzi v Bruselu absolvovalo v průběhu dubna 15 studentů Gymnázia Jihlava spolu s 11 kamarády z partnerského Gymnázia Aalborg z Dánska, aby si procvičili angličtinu, prohlédli si Evropský parlament, vyzkoušeli si roli europoslanců nebo pobesedovali s europoslancem Pavlem Pocem a dánskou europoslankyní Christel Schaldemose. Součástí nabitého programu byla i prohlídka bruselských zajímavostí včetně muzea čokolády a Atomia. Program pro středoškoláky připravili zástupce Kraje Vysočina v Bruselu Jan Skála a stážistka Bohdana Kyrlyk.

   
 • Bruselské Ozvěny festivalu dokumentárních filmů (10.2.2017)
  Ozvěny v Bruselu

  Do bruselského Evropského parlamentu a artového kina Nova Brusel se na dva týdny „přestěhovaly“ Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Ji.hlava. Pátý ročník promítání vybraných dokumentárních snímků v hlavním městě Evropské unie organizuje Kraj Vysočina ve spolupráci s městem Jihlava, Českým centrem a europoslancem Pavlem Pocem. Zahajovacím snímkem aktuálních bruselských Ozvěn byl tento týden český dokument Normální autistický film.

   
 • Kraj Vysočina hledá stážisty do Bruselu (9.11.2016)
  Stáž v Bruselu

  Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení na neplacenou pozici stážisty v kanceláři Zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu na adrese Rue du Commerce 20-22, Brusel. Stačí, aby přihlášení uchazeči zvládli písemné a ústní výběrové řízení, v testu prokázali znalosti reálií Kraje Vysočina a Evropské unie, v pohovoru v českém i v anglickém jazyce přesvědčili o svých všeobecných znalostech z aktuálního dění v unii i v Kraji Vysočina a v neposlední řadě ukázali, že mají protokolární znalosti a důležitou motivaci.

   
 • Kraj Vysočina se na Open Days v Bruselu prezentoval s tématem dopravních investic (14.10.2016)
  Brusel

  Metropole Belgie hostila ve dnech 10. – 13. října 2016 čtrnáctý ročník Evropského týdne regionů a měst, veřejnosti známého jako Open Days. Odehrálo se více než 130 workshopů, kterých se zúčastnilo přes šest tisíc zástupců měst a regionů, aby sdíleli své zkušenosti a poukázali na význam lokální a regionální úrovně řízení evropské regionální politiky. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na semináři s názvem Financování projektů týkajících se Transevropských dopravních sítí (TEN-T) pro zvýšení regionální konkurenceschopnosti.

   
 • Regiony chtějí mít i nadále vliv na fungování Evropské unie (30.9.2016)
  Vlajky

  Přes 330 politických představitelů regionů členských států EU podepsalo prohlášení, ve kterém požadují pokračování regionální politiky EU financované ze strukturálních fondů i po roce 2020. Zástupci iniciativy se sešli koncem září na konferenci v Bruselu, aby hejtman Dolního Rakouska Erwin Pröll jako iniciátor akce z pověření regionů v Evropě předal podpisové archy institucím EU.

   
 • Bruselská kancelář Kraje Vysočina pokračuje v režimu nestálého zastoupení (12.4.2016)
  Kraj Vysočina hledá stážisty do Bruselu

  Režim nestálého zastoupení Kraje Vysočina v Bruselu se osvědčil a Kraj Vysočina neuvažuje o změně režimu jeho fungování. „Za poslední půlrok kancelář připravila nejen tradiční Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava v Bruselu, ale podařilo se jí spolupořádat odborné semináře v rámci Evropského týdne regionů a měst v rámci tzv. Open Days a byla otevřena jednání se zastoupením spolkové země Dolní Rakousko ve věci jednotného prohlášení k obnovení regionální politiky po roce 2020,“ informoval Jan Skála, který má agendu kanceláře v Bruselu ve své kompetenci s tím, že byla intenzivněji navázána spolupráce i se zastoupením Českého olympijského výboru a je pravděpodobné, že Kraj Vysočina do budoucna zváží participaci na jejich projektech.

   
 • Kraj vyvezl ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů do Bruselu (1.2.2016)
  Program

  Bruselské kino Cinéma Nova a Evropský parlament opět po roce přivítaly Ozvěny Ji.hlavy resp. Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů. Už 27. ledna Ozvěny slavnostně zahájil snímek Syrská love story režiséra Seana McAllistera, který měl na Ji.hlavě svoji českou premiéru. Reprezentativní přehlídka uvádí 22 snímků z loňského ročníku festivalu, které zahrnují výrazné tituly hlavních soutěžních sekcí i některé vítězné filmy. Ozvěny potrvají v Bruselu dva týdny až do 7. února.

   
 • Kraj Vysočina na Open Days v Bruselu: Dobrý příklad zodpovědného výzkumu a inovace (16.10.2015)
  Brusel

  13. ročník Evropského týdne regionů a měst, veřejnosti známý jako Open Days, se uskutečnil v Bruselu 13. – 15. října 2015. Přes šest tisíc zástupců měst a regionů zde sdílelo své zkušenosti v oblastech podpory hospodářské růstu a vytváření nových pracovních míst, aby prokázalo význam lokální a regionální úrovně řízení evropské regionální politiky. Kraj Vysočina se na letošním ročníku představil na semináři s názvem Zodpovědný výzkum a inovace, jako součást regionálního inovativního ekosystému.

   
 • Kraj Vysočina se zapojil do Evropského týdne sportu (17.9.2015)
  Kraj Vysočina se zapojil do Evropského týdne sportu

  V rámci Evropského týdne sportu v Bruselu se pod hlavičkou Českého olympijského výboru prezentoval také Kraj Vysočina, který na svém stánku mimo jiné ukazoval možnosti aktivního trávení volného času v regionu nebo návštěvníkům představil Světový pohár v biatlonu a Světový pohár horských kol v Novém Městě na Moravě.

   
 • Kraj Vysočina se podílel v Bruselu na akci 28 na vašem talíři (26.6.2015)
  Brusel

  Akci s názvem 28 na vašem talíři zorganizovala na esplanádě Evropského parlamentu městská čtvrť Ixelles, na jejímž území se Evropský parlament nachází. Pozvala všech 28 členských zemí EU, aby v průběhu jednoho dne představily své kulinářské zajímavosti. Kraj Vysočina měl možnost představit své turistické zajímavosti a návštěvníky zaujal klobásami z Krucemburku a medovými placičkami z Kostelní Myslové. S prezentací Kraje Vysočina vypomohli krajané žijící v Belgii, kteří se sdružují ve spolku Beseda.

   
 

» Další aktuality «


 

Poslední dokumenty

 • Kraj Vysočina vypisuje výběrové řízení na neplacenou pozici stážisty v kanceláři Kraje Vysočina v Bruselu, Rue du Commerce 20-22, 1000 Brusel (8.1.2014)
  Kraj Vysočina má v Bruselu novou adresu
   
 • Kraj Vysočina připravuje v Bruselu druhý ročník Ozvěn Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava (13.12.2013)
  MFDF Jihlava

  Dva víkendy po sobě, a to ve dnech 31. 1. – 2. 2. a 7. - 9. 2. 2014, proběhnou v kině Nova v Bruselu Ozvěny Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Po úspěšném uvedení ozvěn v únoru 2013 připravuje Kraj Vysočina ve spolupráci s Českým centrem Brusel a městem Jihlava už jejich druhý ročník.

   
 • Zástupci Kraje Vysočina se zúčastnili konference EUREGHA k řízení výzkumu regionálních strategií v oblasti zdravotnictví (12.12.2013)
  budova Evropské komise v Bruselu

  Zástupci Kraje Vysočina Ing. Martin Hyský a Ing. Kateřina Smejkalová se v úterý 3. prosince 2014 zúčastnili konference v Evropském parlamentu organizované sdružením Euregha.

   
 • Konference: Komunální odpady v praxi (12.11.2013)
  Komunální odpady v praxi

  Množství komunálních odpadů ukládaných na skládky neklesá, mnoho odpadů, které by měly být materiálově nebo energeticky využitelné, končí na skládkách, stejně tak na skládkách bez využití končí mnoho biologicky rozložitelných odpadů. Tím obce, jako původci komunálních odpadů, nedodržují úkoly dané jim plánem odpadového hospodářství Kraje Vysočina, České republiky a v širším pohledu i směrnicí Evropské Unie.

   
 • Kraj Vysočina se prezentoval na bruselských Open Days (15.10.2013)
  Open Days

  Evropské instituce hostily v belgické metropoli minulý týden již jedenáctý ročník akce Open Days: Evropský týden regionů a měst. Do Bruselu se na čtyři dny vyplněné stovkou seminářů sjelo na šest tisíc reprezentantů regionů ze všech států Evropské unie, aby si nejenom navzájem vyměnili zkušenosti s realizací různých projektů, ale také proto, aby dokázali důležitost dobrého hospodaření v regionech jako jednoho z hlavních pilířů Evropské unie. Kraj Vysočina se představil na workshopu s názvem „Vně i uvnitř hranic – regionální řešení územně plánovacích výzev v městsko-vesnických oblastech“, kde spolu s desítkou podobných partnerů uvedl příklady své dobré praxe.

   
 • Bruselská kancelář připravuje společně s partnery konferenci Komunální odpady v praxi (15.8.2013)
  Krajská komunikační kampaň k třídění využitelných složek odpadu pokračuje

  Ve dnech 7. - 8. listopadu 2013 připravuje bruselská kancelář Kraje Vysočina ve spolupráci s odborem životního prostředí KrÚ Kraje Vysočina a dalšími partnery konferenci na téma Komunální odpady v praxi. Konference za účasti zástupců Evropské komise a Evropského parlamentu se uskuteční na zámku Valeč u Hrotovic v Kraji Vysočina.

   
 • Pozvánka na cyklus seminářů pro přípravu žádostí z programu Kreativní Evropa (6.8.2013)
  Program Kultura

  Česká kancelář programu Kultura připravila cyklus seminářů, jehož obsahem bude intenzivní příprava konkrétního projektu v rámci programu Evropské unie KREATIVNÍ EVROPA (mezinárodní krátkodobé a dlouhodobé projekty).

   
 • Neziskové sdružení EUREGHA sídlící v Bruselu hledá stážistu/stážistku (1.7.2013)
  Evropský parlament

  EUREGHA (Síť regionálních a lokálních autorit v oblasti zdravotnictví) v současné chvíli hledá stážistu/stážistku do svého bruselského sekretariátu. Stážista bude úzce spolupracovat s provozním ředitelem na každodenní koordinaci sítě. Stážista bude mít jedinečnou možnost prohloubit své znalosti v oblasti zdravotní politiky, zlepšit své schopnosti spolupráce v týmu, stejně jako prohloubit své vědomosti o fungování evropských institucí.

   
 • Vysočina se opět prezentovala na Czech Street Party (17.6.2013)

  V pátek 14. června se v Bruselu v ulici Caroly konala již tradiční Czech Street Party. Hudba českých zpěváků a kapel, speciality z jednotlivých regionů, ale i hezké počasí přilákalo na letošní sedmý ročník přes 4000 návštěvníků.

   
 • Soutěž pro každého v rámci Czech Street Party v Bruselu (7.6.2013)

  Během letošního sedmého ročníku Czech Street Party 2013 v Bruselu máte jedinečnou možnost zapojit se do soutěže o hudební a další ceny. Zúčastnit se můžete ještě celý týden, až do konání akce v pátek 14. června. Jak na to?

   
 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu, 20/22, Rue du Commerce, 1000 Brusel Ixelles, Belgie, e-mail: info@vysocina.eu
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód