Kraj Vysočina - logo

Informační technologie Kraje Vysočina


 
 

Doporučujeme

 • nic.cz
 • Kontaktní centrum
 • KDJ
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie


 

Úvod

 

Vítáme Vás na stránkách odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Na tomto místě Vás budeme informovat o zásadních událostech a činnostech, které podporují rozvoj moderních informačních technologií v našem kraji. Naším cílem je prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT) pozitivně ovlivňovat rozvoj Vysočiny, poskytovat občanům regionu široký přístup k Internetu a dalším formám informačních technologií a snažit se o to, aby se tyto technologie staly běžným nástrojem ve vztahu občanů a krajské a místní samosprávy. Jsme přesvědčeni, že tato činnost vede dlouhodobě k ekonomické stabilitě regionu a k posílení pozice Kraje Vysočina jak v rámci České republiky, tak i v evropském měřítku.

Oceníme, pokud budete mít zájem formou společné diskuse tyto aktivity podpořit a dále rozvíjet.


 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • 4. ročník mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberšikany (18.9.2014)

  Kraj Vysočina ve spolupráci s Vyšší policejní školou pořádá již počtvrté mezinárodní konferenci Řešení elektronického násilí a kyberkriminality. Konference se uskuteční 9. a 10. října 2014 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

   
 • Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu (18.9.2014)

  V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, který je společnou aktivitou krajů, vznikl e-learningový kurz určený pro děti a mládež. Soutěžící se mohou do 31. října 2014 na http://www.ecrime.cz/ registrovat do e-learningového kurzu pro děti a mládež.

   
 • Zmapování stavu elektronických služeb obcí 2. a 3. stupně v Kraji Vysočina (15.9.2014)

  V období květen až červenec 2014 byly na webech obcí druhého a třetího stupně hledány informace o elektronických službách obcí, jako např. možnost objednávání se na úřad, databáze akcí, speciální web elektronické podatelny, webový diskuzník, klikací rozpočet, on-line podání, existence MAN sítí, standard IPV6, rozšíření technologie DNSSEC, veřejná wi-fi, portál GIS, portál ÚKM atd.

   
 • Spuštění Registru sítí (1.8.2014)
  Registr siti

  V těchto dnech byl na Krajském úřadě Kraje Vysočina dokončen základní vývoj Registru sítí (http://www.registrsiti.cz ).

  Registr sítí je jedním z výstupů Memoranda o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy, které bylo v listopadu 2013 společně vyhlášeno Ministerstvem vnitra ČR, Svazem měst a obcí a Asociací krajů České republiky.

   
 • Internet v Telči 2014 – registrace spuštěna (15.7.2014)
  Internet v Telči

  Organizátoři této tradiční akce si Vás již po patnácté dovolují pozvat na seminář pořádaný v rámci projektu „Internet v Telči 2014“.
  Seminář proběhne 6. 8. 2014 v prostorách Hotelu u Hraběnky v Telči a je určen nejen IT odborníkům, ale i zástupcům krajů, měst a obcí.

   
 • Grantové programy „Informační a komunikační technologie 2014“ a „Infrastruktura ICT 2014“ – schválení podpor (8.7.2014)
  FV

  Rada a následně Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodly v průběhu června 2014 o poskytnutí dotací žadatelům z obou grantových programů.

   
 • Vyhodnocení grantového programu Informační a komunikační technologie 2014 (17.6.2014)

  Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 4. 2. 2014 vyhlásilo grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina „Informační a komunikační technologie 2014“. Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 2 300 000 Kč.
  Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 117 podání.
  Řídící výbor na svém 1. zasedání v pondělí 3. 5. 2014 a 2. zasedání v pondělí 19. 5. 2014 navrhl podpořit 60 projektů v celkové výši 2 272 780 Kč.

   
 • Vyhodnocení grantového programu Infrastruktura ICT 2014 (17.6.2014)

  Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 4. 2. 2014 vyhlásilo grantový program na podporu výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina „Infrastruktura ICT 2014“. Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 3 000 000 Kč.
  Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 22 podání.
  Řídící výbor na svém 1. zasedání v úterý 13. 5. 2014 navrhl podpořit 19 projektů v celkové výši 2 588 297 Kč.

   
 • Odborný seminář k problematice elektronické bezpečnosti (27.5.2014)
  Seminář el. bezpečnosti

  Pracovní skupina k problematice elektronické bezpečnosti pořádala 19. května 2014 Odborný seminář k problematice elektronické bezpečnosti. Semináře se zúčastnilo zhruba 50 účastníků. Jednalo se o informatiky z obcí a příspěvkových organizací Kraje Vysočina, zaměstnance školských zařízení, státní správy a o odbornou veřejnost.

   
 • Dopravní nehody v Kraji Vysočina zobrazené nad mapou Geoportálu (14.5.2014)
  Nehody

  Od května je pro veřejnost k dispozici mapa dopravních nehod na webových stránkách Geoportálu Kraje Vysočina na odkazu http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/Nehody . Aplikace je propojena s datovým skladem a na mapovém podkladu umožnuje promítat statistické údaje dopravní nehodovosti.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 • Činnosti odboru informatiky dle organizačního řádu [DOC, 40 kB] (22.9.2014)

  Složka dokumentů: Činnost

   
 • 4. ročník mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberšikany (18.9.2014)

  Kraj Vysočina ve spolupráci s Vyšší policejní školou pořádá již počtvrté mezinárodní konferenci Řešení elektronického násilí a kyberkriminality. Konference se uskuteční 9. a 10. října 2014 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • Soutěž: S Vysočinou bezpečně na internetu (18.9.2014)

  V rámci projektu Kraje pro bezpečný internet, který je společnou aktivitou krajů, vznikl e-learningový kurz určený pro děti a mládež. Soutěžící se mohou do 31. října 2014 na http://www.ecrime.cz/ registrovat do e-learningového kurzu pro děti a mládež.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • Zmapování stavu elektronických služeb obcí 2. a 3. stupně v Kraji Vysočina (15.9.2014)

  V období květen až červenec 2014 byly na webech obcí druhého a třetího stupně hledány informace o elektronických službách obcí, jako např. možnost objednávání se na úřad, databáze akcí, speciální web elektronické podatelny, webový diskuzník, klikací rozpočet, on-line podání, existence MAN sítí, standard IPV6, rozšíření technologie DNSSEC, veřejná wi-fi, portál GIS, portál ÚKM atd.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • Spuštění Registru sítí (1.8.2014)
  Registr siti

  V těchto dnech byl na Krajském úřadě Kraje Vysočina dokončen základní vývoj Registru sítí (http://www.registrsiti.cz ).

  Registr sítí je jedním z výstupů Memoranda o podpoře výstavby, rozvoje a využívání telekomunikačních datových sítí veřejné správy, které bylo v listopadu 2013 společně vyhlášeno Ministerstvem vnitra ČR, Svazem měst a obcí a Asociací krajů České republiky.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • Internet v Telči 2014 – registrace spuštěna (15.7.2014)
  Internet v Telči

  Organizátoři této tradiční akce si Vás již po patnácté dovolují pozvat na seminář pořádaný v rámci projektu „Internet v Telči 2014“.
  Seminář proběhne 6. 8. 2014 v prostorách Hotelu u Hraběnky v Telči a je určen nejen IT odborníkům, ale i zástupcům krajů, měst a obcí.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • Grantové programy „Informační a komunikační technologie 2014“ a „Infrastruktura ICT 2014“ – schválení podpor (8.7.2014)
  FV

  Rada a následně Zastupitelstvo Kraje Vysočina rozhodly v průběhu června 2014 o poskytnutí dotací žadatelům z obou grantových programů.

  Složka dokumentů: Grantové programy pro oblast ICT r. 2014

   
 • Kraj vyvinul speciální aplikaci pro hasiče (19.6.2014)

  Už zhruba rok využívají hasiči na Vysočině speciální mobilní aplikaci pro práci s dokumentací zdolávaných budov. Software, mimochodem jediný svého druhu, navržený na míru podle specifických potřeb zasahujících vysočinských profesionálních i dobrovolných jednotek, vznikal pod dozorem informatiků Krajského úřadu Kraje Vysočina. „Aplikace pro chytré mobilní telefony a tablety poskytuje velitelům zásahů informační podporu na taktické úrovni v místě mimořádné události, a to v elektronické podobě, která postupně nahrazuje současnou papírovou podobu dokumentace. Díky dnes běžně dostupné technice mohou zasahující ještě před dojezdem k události prostudovat v mobilu nebo na tabletu schéma budov, přístupy, schodiště, už po cestě je možné seznámit se s objektem, lokací objektu a v budoucnu i lokací události. Díky možnosti vpisování poznámek program nabízí také historii minulých zásahů,“ uvedl výhody aplikace vedoucí krajských informatiků Petr Pavlinec.

  Složka dokumentů: Tiskové zprávy odboru informatiky r. 2014

   
 • Vyhodnocení grantového programu Informační a komunikační technologie 2014 (17.6.2014)

  Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 4. 2. 2014 vyhlásilo grantový program na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina „Informační a komunikační technologie 2014“. Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 2 300 000 Kč.
  Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 117 podání.
  Řídící výbor na svém 1. zasedání v pondělí 3. 5. 2014 a 2. zasedání v pondělí 19. 5. 2014 navrhl podpořit 60 projektů v celkové výši 2 272 780 Kč.

  Složka dokumentů: Grantové programy pro oblast ICT r. 2014

   
 • Vyhodnocení grantového programu Infrastruktura ICT 2014 (17.6.2014)

  Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 4. 2. 2014 vyhlásilo grantový program na podporu výstavby otevřených sítí a datových center v Kraji Vysočina „Infrastruktura ICT 2014“. Celkový objem finančních prostředků grantového programu činil 3 000 000 Kč.
  Do tohoto grantového programu bylo zasláno celkem 22 podání.
  Řídící výbor na svém 1. zasedání v úterý 13. 5. 2014 navrhl podpořit 19 projektů v celkové výši 2 588 297 Kč.

  Složka dokumentů: Grantové programy pro oblast ICT r. 2014

   
 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód