Kraj Vysočina - logo

Informační technologie Kraje Vysočina


 
 

Zajímavé odkazy

 • 202020.cz
 • digivysocina.cz
 • KDJ
 • ica
 • nic.cz
 
 
 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie


 

Úvod

 

Vítáme Vás na stránkách odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina. Na tomto místě Vás budeme informovat o zásadních událostech a činnostech, které podporují rozvoj moderních informačních technologií v našem kraji. Naším cílem je prostřednictvím informačních a komunikačních technologií (ICT) pozitivně ovlivňovat rozvoj Vysočiny, poskytovat občanům regionu široký přístup k Internetu a dalším formám informačních technologií a snažit se o to, aby se tyto technologie staly běžným nástrojem ve vztahu občanů a krajské a místní samosprávy. Jsme přesvědčeni, že tato činnost vede dlouhodobě k ekonomické stabilitě regionu a k posílení pozice Kraje Vysočina jak v rámci České republiky, tak i v evropském měřítku.

Oceníme, pokud budete mít zájem formou společné diskuse tyto aktivity podpořit a dále rozvíjet.


 

Na stránce dále najdete


 

Vybíráme

 • Hejtman Jiří Běhounek byl dnes oceněn cenou ministra vnitra za rozvoj eGovernmentu (3.4.2017)

  Zvláštní cenu ministra vnitra za rozvoj eGovernmentu dnes v Hradci Králové na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě převzal hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Za poslední měsíc jde už o druhé takto významné odborné vyznamenání zástupce krajských samospráv. Jiří Běhounek prosazuje nejen na krajské úrovni aktivní elektronizaci krajského zdravotnictví. Pokud jde o kraje České republiky, je Kraj Vysočina lídrem v zavádění elektronických služeb, komunikace a sdílení informací ve zdravotnictví.

   
 • Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek je eOsobností krajů (22.3.2017)
  eOsobnost eGovernmentu

  Slavnostní předání cen eOsobnost eGovernmentu 2017 prokázalo, že Kraj Vysočina je krajem informačních technologií. Vítězná místa hned tří kategorií obsadili zástupci z Vysočiny. Hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek získal první místo v kategorii eOsobnost krajů, starosta Nového Města na Moravě si z pražského Národního muzea odvezl druhé místo v kategorii eOsobnost města a eOsobností obcí je starosta obce Rudíkov na Třebíčsku Zdeněk Souček.

   
 • Grantový program Informační a komunikační technologie 2017 (13.3.2017)

  Od 13.3.2017 do 10.4 2017 je možné podávat žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2017, zaměřeného na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina.
  Program je určen pro obce Kraje Vysočina, svazky obcí v Kraji Vysočina, organizace zřizované samosprávou v Kraji Vysočina a NNO se sídlem v Kraji Vysočina, a to s následující různou maximální podporou na jeden projekt:
  • Titul A: Webové stránky – min. 5 000 Kč, max. 50 000 Kč (50 % celkových uznatelných nákladů)
  • Titul B: Bezpečnost dat a virtualizace - min. 10 000 Kč, max. 150 000 Kč (50 % celkových uznatelných nákladů)
  • Titul C: Vzdělávání – min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč (60 % celkových uznatelných nákladů).

   
 • Grantový program Infrastuktura ICT 2017 (13.3.2017)

  Až do 17. dubna je možné podávat žádosti o poskytnutí dotace z grantového programu Infrastruktura ICT 2017. Možnými žadateli mohou být obce Kraje Vysočina, svazky obcí v Kraji Vysočina a organizace zřizované samosprávou v Kraji Vysočina se sídlem v Kraji Vysočina. Maximální výše podpory je 250 000 Kč (60 % z celkových uznatelných nákladů) na jeden projekt.
  Cílem programu je podpora rozvoje výstavby otevřených sítí, zlepšení dostupnosti širokopásmové konektivity, služeb operátorů a rozvoj datových center v Kraji Vysočina.

   
 • Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb 2017 (10.3.2017)

  V roce 2017 bylo hodnoceno sedm kategorií soutěže Zlatý erb Kraje Vysočina. Ceny si rozdělili obce, města, veřejné organizace i dobrovolní hasiči. Stejně jako v minulosti mezi elektronickými zdroji informací figurovaly webové stránky města Jihlavy, městyse Okříšky a v případě nejlepší elektronické služby ocenění patří webu veřejných/otevřených informací Nového Města na Moravě.

   
 • Seminář Ministerstva vnitra na téma IS Registr smluv - vstoupení účinnosti sankčních opatření (16.2.2017)

  Ministerstvo vnitra 9. března uspořádá pro zástupce ORP v Jihlavě konzultační seminář na téma Registr smluv - vstoupení účinnosti sankčních opatření, GDPR - nařízení o ochraně osobních údajů, Procesní řízení veřejné správy (PMA) a Registr práv a povinností.

   
 • Audit potvrdil bezpečnost informačních systémů krajského úřadu (19.1.2017)
  Eurocert

  Certifikát s datem 13. ledna 2017 potvrzuje, že Kraj Vysočina zavedl a udržuje systém managementu bezpečnosti informací, splňující požadavky ČSN ISO /IEC 27001:2014. Za získáním certifikátu se skrývá profesionální práce týmu zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina, který se na certifikační audit za finanční podpory Operačního programu Zaměstnanost připravoval téměř jeden rok.

   
 • Zlatý erb hledá po devatenácté nejlepší webové stránky měst, obcí, dobrovolných hasičů i dalších organizací (11.1.2017)
  Zlatý erb

  Kraj Vysočina ve spolupráci se spolkem Český zavináč vyhlašuje krajské kolo 19. ročníku soutěže Zlatý erb. Cílem soutěže je podpořit modernizaci místních samospráv prostřednictvím rozvoje informačních služeb. Tři celorepublikové kategorie (nejlepší webové stránky města, obce a nejlepší elektronická služba) doplní nová kategorie pro všechna školská, sociální, zdravotní i kulturní zařízení se sídlem v Kraji Vysočina a tradiční kategorie určená sborům dobrovolných hasičů Kraje Vysočina.

   
 • Do tří let Kraj Vysočina vymění informační systémy pro řízení příspěvkových organizací (30.11.2016)
  Datové sítě

  Za peníze z evropských fondů budou do tří let zavedeny nové informační systémy využívané Krajem Vysočina pro řízení příspěvkových organizací. Důvodem je postupné morální zastarávání technologií i hardwaru současného Technologického centra Kraje Vysočina a rostoucí poptávka po nových elektronických službách ze strany příspěvkových organizací. „Realizace připraveného projektu za téměř 100 miliónů korun, který získal souhlasné stanovisko odboru hlavního architekta eGovernmentu ČR, je podmíněna získání dotace z IROP,“ informoval dnes hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • 6. ročník mezinárodní konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality (20.10.2016)
  Konference Řešení elektronického násilí a kyberkriminality

  Kraj Vysočina ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Kraje Vysočina a Policejní akademií pořádal již pošesté mezinárodní konferenci Řešení elektronického násilí a kyberkriminality. Konference se uskutečnila 13. a 14. října 2016 v kongresovém sále Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

   
 

» všechny vybrané dokumenty «


 

Poslední dokumenty

 • Grantový program Informační a komunikační technologie 2017 (13.3.2017)

  Od 13.3.2017 do 10.4 2017 je možné podávat žádosti o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny v rámci grantového programu INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 2017, zaměřeného na podporu rozvoje ICT v Kraji Vysočina.
  Program je určen pro obce Kraje Vysočina, svazky obcí v Kraji Vysočina, organizace zřizované samosprávou v Kraji Vysočina a NNO se sídlem v Kraji Vysočina, a to s následující různou maximální podporou na jeden projekt:
  • Titul A: Webové stránky – min. 5 000 Kč, max. 50 000 Kč (50 % celkových uznatelných nákladů)
  • Titul B: Bezpečnost dat a virtualizace - min. 10 000 Kč, max. 150 000 Kč (50 % celkových uznatelných nákladů)
  • Titul C: Vzdělávání – min. 10 000 Kč, max. 50 000 Kč (60 % celkových uznatelných nákladů).

  Složka dokumentů: Grantové programy pro oblast ICT r. 2017

   
 • Grantový program Infrastuktura ICT 2017 (13.3.2017)

  Až do 17. dubna je možné podávat žádosti o poskytnutí dotace z grantového programu Infrastruktura ICT 2017. Možnými žadateli mohou být obce Kraje Vysočina, svazky obcí v Kraji Vysočina a organizace zřizované samosprávou v Kraji Vysočina se sídlem v Kraji Vysočina. Maximální výše podpory je 250 000 Kč (60 % z celkových uznatelných nákladů) na jeden projekt.
  Cílem programu je podpora rozvoje výstavby otevřených sítí, zlepšení dostupnosti širokopásmové konektivity, služeb operátorů a rozvoj datových center v Kraji Vysočina.

  Složka dokumentů: Grantové programy pro oblast ICT r. 2017

   
 • Vyhlášení výsledků krajského kola soutěže Zlatý erb 2017 (10.3.2017)

  V roce 2017 bylo hodnoceno sedm kategorií soutěže Zlatý erb Kraje Vysočina. Ceny si rozdělili obce, města, veřejné organizace i dobrovolní hasiči. Stejně jako v minulosti mezi elektronickými zdroji informací figurovaly webové stránky města Jihlavy, městyse Okříšky a v případě nejlepší elektronické služby ocenění patří webu veřejných/otevřených informací Nového Města na Moravě.

  Složka dokumentů: Zlatý erb

   
 • Zpráva o činnosti odboru informatiky - r. 2017 [DOC, 61 kB] (16.2.2017)

  Složka dokumentů: Zprávy o činnosti OI

   
 • Seminář Ministerstva vnitra na téma IS Registr smluv - vstoupení účinnosti sankčních opatření (16.2.2017)

  Ministerstvo vnitra 9. března uspořádá pro zástupce ORP v Jihlavě konzultační seminář na téma Registr smluv - vstoupení účinnosti sankčních opatření, GDPR - nařízení o ochraně osobních údajů, Procesní řízení veřejné správy (PMA) a Registr práv a povinností.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • Aktuální a provozní informace (25.1.2017)

  25.1.2017 - změna PDF konvertoru z Software602 na interní

  Složka dokumentů: Spisová služba pro PO

   
 • Profesionální a bezpečný úřad Kraje Vysočina [PDF, 258 kB] (19.1.2017)

  Při rozhodování ve veřejné právě je důležité využívat nástroje, které zvýší míru informovanosti o daném předmětu rozhodnutí, o možných variantách, o nákladech a samozřejmě užitku, který by mělo příslušné rozhodnutí přinášet. Jde o zkvalitnění a zvýšení informačního portfolia, které sice samo o sobě nezaručuje výběr optimální varianty, ale snižuje riziko zcela nesprávného či svévolného rozhodnutí. Samosprávní orgány logicky očekávají, že podrobnou analýzu, která bude v souladu se zákonem a principy efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti (principy 3E) a přiměřenosti, připraví úředníci krajského úřadu jako podklad pro jejich rozhodnutí. Proto je velmi důležité, aby zaměstnanci kraje zařazeni do krajského úřadu rozvíjeli svůj odborný potenciál a pružně reagovali na změny právních předpisů v takové míře, aby poskytovali servis pro samosprávná rozhodnutí na vysoké úrovní. Zároveň stále aktuálněji vystupuje do popředí otázka ochrany a bezpečnosti informací. Kraj Vysočina si uvědomuje, že och

  Složka dokumentů: Anotace krajských projektů

   
 • Použití časových razítek [PDF, 770 kB] (31.10.2016)

  Popisuje použití časových razítek, nastavení v aplikaci spisové služby Geovap

  Složka dokumentů: Spisová služba pro PO

   
 • Hledáme machra na IT technologie! (13.10.2016)

  Máte zájem o získání jedinečných zkušeností na poli IT v organizaci se širokou škálou činností, kde jsou informační technologie jednou z rozvojových priorit, o zajištění neustálé podpory Vašeho odborného růstu, práci v příjemném kolektivu, stabilní zaměstnání, odpovídající finanční ohodnocení, kvalitní a trvalou zaměstnaneckou péči spojenou s bohatým benefitním programem?

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 • ICT nás neděsí, aneb jak bezpečně v kyberprostoru - soutěž S Vysočinou bezpečně na Internetu (8.9.2016)
  Bezpečný internet

  Pracovní skupina pro elektronickou bezpečnost, která působí na Krajském úřadě Kraje Vysočina,
  vyhlašuje soutěž pro žáky základních a středních škol v Kraji Vysočina týkající se elektronické
  bezpečnosti. Soutěž se koná pod záštitou hejtmana Kraje Vysočina MUDr. Jiřího Běhounka.

  Složka dokumentů: Aktuality

   
 

všechny dokumenty

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód