Cesta: Titulní stránka


 

Hlavní nabídka

Přeskočit nabídku
 
 

Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

 
 
 
Odpovednost

Kraj Vysočina vyhlašuje první ročník soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

Chce tímto krokem ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a také zájmy zákazníků.
Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost uděluje Kraj Vysočina ve spolupráci se Sdružením  pro oceňování kvality subjektům působícím v Kraji Vysočina. Podporu má i od Krajské hospodářské komory  Kraje Vysočina, CZESHA – Unie školských asociací ČR, KOUS Vysočina, z. s., a Vysočina Education, p.o.
Schválené Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost naleznete níže.
Vyhlášení 1. ročníku proběhlo v listopadu 2015. Uzávěrka přihlášek je stanovena k 31. 1. 2016.
Hodnoceny jsou zejména výsledky dosažené v roce 2015.
Hlásit se je možné prostřednictvím přihlášky a dotazníku, které jsou umístěny níže.

Cena bude udělována v následujících kategoriích a podkategoriích:
a) soukromý sektor:
a1) zaměstnavatelé a jiné soukromé osoby vyvíjející ekonomickou aktivitu do 250 zaměstnanců včetně,
a2) zaměstnavatelé nad 250 zaměstnanců,
b) veřejný sektor:
b1) obce,
b2) ostatní.
V každé kategorii, respektive podkategorii budou oceněny nejvýše tři organizace v pořadí 1., 2. a 3. místo. Udělení Ceny na 1., 2. a 3. místě se osvědčuje listinou (diplomem). Udělení Ceny je spojeno s předáním upomínkového předmětu.
Všem zúčastněným bude vyjádřeno poděkování za přínos v oblasti společenské odpovědnosti organizací.
Poděkování bude spojeno s prezentací na medializovaném výsledkovém listě a s předáním děkovné listiny (diplomu).
Konzultovat záležitosti týkající se způsobu vyplnění dotazníků je možné na těchto kontaktních spojeních:
- Mgr. Ivona Krummerová, Národní středisko podpory kvality, tel.: 221 082 237, e-mail: krummerova@csq.cz
- Ing. Miloslav Ileček, Okresní hospodářská komora Jihlava, tel.: 561 114 331, e-mail: ilecek@hkjihlava.cz
Více informací Vám poskytne:
- Ing. Bc. Ivana Hanáková Kosourová, DiS., Oddělení řízení lidských zdrojů, tel.: 564 602 107, e-mail: kosourova.i@kr-vysocina.cz
 
 
 • Pozvánka program - Společenská odpovědnost organizací [PDF, 245 kB] (2.8.2016)
   
 • Brodské HBH odpady, První brněnská strojírna Velká Bíteš a střední škola v Chotěboři získaly historicky první ocenění za společenskou odpovědnost (25.4.2016)
  Cena za společenskou odpovědnost

  Zástupci organizací, které uspěly v soutěži o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost, si dnes v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě převzali z rukou hejtmana kraje Jiřího Běhounka originální ocenění. V historicky prvním ročníku soutěže byla oceněna v kategorii Soukromý sektor do 250 zaměstnanců firma HBH odpady s.r.o. Za velké firmy nad 250 zaměstnanců získala zlato První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., za veřejný sektor sbírala gratulace za první místo Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední odborné učiliště technické Chotěboř a v kategorii obcí skončilo na jediném druhém místě město Žďár nad Sázavou.

   
 • Poslední dny zbývají do uzávěrky soutěže o společenskou odpovědnost (1.2.2016)
  Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

  Ještě čtyři dny se můžou organizace i společnosti ze soukromého sektoru hlásit do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. První ročník vyhlašované ceny má za cíl ocenit snahy integrace zájmů sociálních, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Prozatím je o novinku největší zájem v organizacích veřejného sektoru. „Cenu pro vítěze vytvoří, s největší pravděpodobností, žáci některé z uměleckých škol na Vysočině,“ prozradil hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Kraj přijímá přihlášky do soutěže o Cenu hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost (11.1.2016)
  Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

  Staňte se společensky odpovědnou organizací, u níž Kraj Vysočina ocení snahy integrace zájmů sociálních, environmentálních a lidskoprávní začlenění zájmů zákazníků do svých provozních činností. Až do konce ledna 2016 přijímá Kraj Vysočina přihlášky do historicky prvního ročníku nové regionální soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost.

   
 • Přihláška [PDF, 1,1 MB] (3.11.2015)
   
 • Inzerát [PDF, 229 kB] (3.11.2015)
   
 • Dotazník podnikatelský sektor [PDF, 436 kB] (3.11.2015)
   
 • Dotazník veřejný sektor [PDF, 429 kB] (3.11.2015)
   
 • Dotazník veřejný sektor mimo obce [PDF, 432 kB] (3.11.2015)
   
 • Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost (5.11.2015)
  Cena hejtmana za společenskou odpovědnost

  Kraj Vysočina dnes představil a zároveň vyhlásil historicky první ročník Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. Cílem této aktivity je ocenit a poukázat na organizace, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidskoprávní a zájmy zákazníků. „Společenská odpovědnost není nepříjemná povinnost, ale ideální nástroj k budování dobrého jména společnosti a cesta jak zvyšovat konkurenceschopnost a rozšiřovat okruh zákazníků,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek. Uzávěrka přihlášek pro Kraj Vysočina je 31. ledna 2016.

   
 • Kraj Vysočina bude oceňovat společensky odpovědné organizace (15.10.2015)

  Kraj Vysočina vyhlašuje první ročník soutěže Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost. "Chceme ocenit snahy organizací, které do svých provozních činností integrují zájmy sociální, environmentální, etické, lidsko právní a také zájmy zákazníků," říká hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Kraj chce vyhlásit Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost (15.10.2015)
  Kraj chce vyhlásit Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost

  Kraj Vysočina plánuje už v příštím roce na podzim vyhlásit Cenu hejtmana za společenskou odpovědnost. Ta by měla ocenit firmy a organizace v regionu, které kladně ovlivňují svou činností nejrůznější společenské zájmy. Myšlenku udělit společensky odpovědným subjektům veřejného i soukromého sektoru cenu hejtman dnes podpořila také Rada Kraje Vysočina. „Udělování ceny se bude řídit jasně danými zásadami zastupitelstva a mělo by se uskutečnit vždy v jarních měsících daného roku. Naší snahou je zviditelnit podniky a organizace, které věnují zvýšenou pozornost etice, pečují o své zaměstnance, dbají na minimalizaci dopadů na životní prostředí a přispívají svou činností k rozvoji regionu,“ uvedl hejtman Kraje Vysočina Jiří Běhounek.

   
 • Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro udělení „Ceny hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost“ (15.10.2015)
   
 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Cena hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Počet návštěv: 8845

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Další informace

 
 • Vysočina fandí kultuře
 • ZJ
 • Skutek roku
 • Muzeum4U
 • Fond Vysočiny
 • OPVK
 • Přeshraniční spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
 • Zdravý kraj
 • Czech POINT
 • Vysočina - regionální produkt
 • ROP Jihovýchod
 • Vysočina šetří energii
 

Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód