Cesta: Titulní stránka > GIS - Geografický informační systém


 

Biochory a bioregiony

biochory
Přehled biochor a bioregionů. Na území Kraje Vysočina se nachází tyto bioregiony: Českobrodský, Havlíčkobrodský, Javořický, Jevišovický, Pelhřimovský, Posázavský, Sýkořský, Třeboňský, Velkomeziříčský, Žďárský a Železnohorský.
 

 
 

Interaktivní mapa: http://geoportal.kr-vysocina.cz/web/Map/Map1/Biochory

WMS služba: http://geoportal.kr-vysocina.cz/arcgis/services/Biochory/MapServer/WMSServer

 

Biogeografický region (bioregion) je individuální jednotka biogeografického členění ČR na regionální úrovni. Bioregion je charakteristický shodnou vegetační stupňovitostí. Biocenózy bioregionu jsou ovlivněny jeho polohou a mají své chorologické rysy, dané zvláštnostmi postglaciálního vývoje flóry a fauny. V rámci bioregionu se tak většinou již nevyskytují jiné rozdíly v potencionální biotě než rozdíly způsobené odlišným ekotopem. Bioregion je vnitřně heterogenní a obsahuje typickou mozaiku nižších jednotek - biochor a skupin typů geobiocénů. Zpravidla se také vyznačuje charakteristickým reliéfem, klimatem a půdním pokryvem. Bioregion je převážně jednotkou potencionální bioty, nevychází tedy z aktuálního stavu krajiny, ale má specifický typ a určitou intenzitu využití člověkem. Stručně řečeno, zahrnují zpravidla výrazně odlišné krajiny. Plocha bioregionu dosahuje přibližně 100 - 1000 km2.

 

 

Biochora (biogeografie) je vyšší typologická (opakovatelná) jednotka biogeografického členění ČR. Biochora člení území bioregionu na menší jednotky, které mají heterogenní ráz a vyznačují se svérázným zastoupením, uspořádáním, kontrastností a složitostí kombinace skupin typů geobiocénů. Tyto vlastnosti jsou dány kombinací vegetačního stupně, substrátu a reliéfu. Biochora tedy vychází z potenciálních podmínek krajinné sféry, zpravidla se ale vyznačuje i osobitým zastoupením aktuálních biocenóz. Velikost jednoho segmentu biochory bývá zpravidla v intervalu 0,5-100 km2. Biochory jsou základními rámci pro:

  • vymezování reprezentativních biocenter regionálního významu a výjimečných biocenter místního významu
  • vymezování územního systému ekologické stability místního významu
  • hodnocení funkčnosti a reprezentativnosti regionálního ÚSES
  • vymezování nižších biogeografických jednotek, především skupin typů geobiocénů
  • biochory mohou sloužit jako zástupné územní jednotky pro hodnocení krajinného rázu
  • biochory začínají být užívány jako jednotky vhodné pro krajinné a územní plánování, především k definování přírodních podmínek

 

 

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Biochory a bioregiony
 

Zodpovídá: Ing. Martin Tejkal, Ph.D.
Vytvořeno / změněno: 21.5.2014 / 21.5.2014
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 8298
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód