Cesta: Titulní stránka > GIS - Geografický informační systém


 

Balíček dat Zěměměřického úřadu pro Vysočinu

Informace, jak převzít data státního mapového díla Zeměměřického úřadu, jejichž pořízení krajem Vysočina bylo projednáno a schváleno na zasedání RK 20/2009.
 

 
 

Kraj Vysočina pořídil nevýhradní licenční smlouvu o vytěžování a zužitkování Základní báze geografických dat České republiky (dále jen „ZABAGED®“) a databáze geografických jmen GEONAMES a o užití státního mapového díla v digitální formě, dat ze skenování ČÚZK a digitálních ortofot, a to v licenci i pro potřebu všech obcí kraje Vysočina.

Tato data jsou široce využitelná především pro účely tvorby a budování geografických informačních systémů, dále jako podkladová data využitelná pro tvorbu studií a dokumentací, pro obce především pro účely územního plánování (tvorba územních plánů obcí a jiné dokumentace), stavebního řádu, životního prostředí, podporu cestovního ruchu atd. Jedná se o následující mapová díla:

  1. Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:10 000                             
  2. Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:50 000
  3. Digitální barevná bezešvá rastrová ZM ČR 1:200 000
  4. Soubor vektorových dat správních hranic a hranic katastrálních území ČR
  5. Digitální barevné ortofoto (0.5 m pixel, snímkování 2006)
  6. Digitální topologicko-vektorová data ZABAGED®
  7. Databáze GEONAMES
  • Online přístup k výše uvedeným datovým sadám prostřednictvím WMS mapových služeb

(pozn. – modře odkazy na www stránky Zeměměřického úřadu s informacemi o datových sadách)

 

Je na Vašem uvážení, zda budete mít zájem  nabízené datové sady užívat. Očekáváme využití státních mapových děl především pro obce, obce s rozšířenou působností (ORP), zřízené organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny (KSÚSV) a Zdravotnická záchranná služba Vysočiny (ZZSV), které tato data mohou užít pro potřebu geografických informačních systémů, pro zpracování dokumentací a zakázek zadávaných obcí, pro účely zpracovávaní územně plánovacích dokumentací a především jako podklad pro zpracování dokumentace územně analytických podkladů.

Právo k užití státního mapového díla v digitální formě můžete získat bezplatně po uzavření „Smlouvy o předání a ochraně datových sad“ mezi krajem Vysočina a obcí, resp. ORP, KSÚS a ZZSV (dále nabyvatel). Vzor smlouvy je přiložen v příloze. Po uzavření této smlouvy, jejíž kopie bude zaslána Zeměměřickému úřadu, bude možné data vydat prostřednictvím obchodního modulu, včetně zpřístupnění mapových služeb WMS  provozovaných Zeměměřickým úřadem, které budou rovněž k dispozici zdarma (výhodou mapových služeb je skutečnost, že data jsou zde průběžné aktualizována, běžný termín aktualizace fyzicky předaných datových sad je jeden rok). Nabyvatel si může například vybrat pouze zpřístupnění WMS služby, nemusí odebírat souborová data, popřípadě si může vybrat pouze ty datové sady, o  které bude mít zájem.

 

Další informace, jak získat výše zmíněná mapová díla, jsou uvedeny v příloze  č. 2.

Příloha č. 1 obsahuje Smlouvu o předání a ochraně datových sad pro obce a ORP.

Přílohou č. 3 je licenční smlouva mezi ČÚZK a Krajem Vysočina. 

 

Kontaktní osobou je Ing. Lubomír Jůzl, tel: 564 602 161, email: juzl.l@kr-vysocina.cz .

 
 

Příspěvky k dokumentu

počet příspěvků: 0
  • Předmět, Autor, Datum a čas, Číslo, Návštěv
  • Balíček dat Zěměměřického úřadu pro Vysočinu
 

Zodpovídá: Ing. Lubomír Jůzl
Vytvořeno / změněno: 17.7.2009 / 24.1.2011
Informace vyžadují kontrolu

Počet návštěv: 70569
 

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek


Validní kód