Cesta: Titulní stránka > Odpady Vysočiny > Aktuality


 

Aktuality

Environmentální vyúčtování vysloužilých elektrospotřebičů v Kraji Vysočina

 
 
 • Studie proveditelnosti ZEVO Vysočina (7.1.2014)

  STUDIE PROVEDITELNOSTI ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ V KRAJI VYSOČINA

   
 • Nabídka účasti na pracovním setkání o problematice třídění a využívání komunálních odpadů v obcích Kraje Vysočina. [PDF, 97 kB] (22.8.2013)

  Cílem programu je realizací aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v oblastech odpady, ovzduší, příroda, přírodní zahrady, lesní pedagogika, úspory a zdroje energie zvýšit ve společnosti osobní zodpovědnost za současný a budoucí stav životního prostředí i aktivní účast na ochraně životního prostředí.

   
 • Aktuální přehled obcí (21.8.2012)
  Vysočina v mapách III - Kulturní dědictví (PDF, 16,4 MB)

  Aktuální přehled obcí, které přistoupily ke smlouvě o spolupráci na přípravě projektu Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina.

   
 • Metodický návod - komunální/obecní kompostárna [PDF, 857 kB] (15.8.2012)
  kompostárna

  Odbor odpadů MŽP zveřejnil ve Věstníku MŽP č.7/2012 metodický návod s názvem "Postup při projektování a zřizování kompostárny jako zařízení pro prevenci vzniku odpadů dle § 10a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů.

   
 • Modelová studie vlivu ZEVO na kvalitu ovzduší v Jihlavě byla zveřejněna! (1.6.2012)
  spalovna

  Variantní řešení umístění energetického zdroje ZEVO Jihlava pomocí výpočtu do zadaných lokalit v území města Jihlavy je název modelové vstupní studie, která řeší vliv potenciálního zařízení k energetickému využití odpadů (na příkladu spalovny firmy SAKO Brno) na stávající znečištění ovzduší v Jihlavě v lokalitách podle dokumentace ISNOV: Pístov- psinec; U vysílačky; Překladiště-Pávov; Průmyslová zóna- Bedřichov.
  Kompletní znění studie, kterou zpracoval ČHMÚ, pobočka Brno je zveřejněno na portále Odpady Vysočiny - Dokumentace k projektu ISNOV.

   
 • Samosprávy projednaly návrh ISNOV ve svých zastupitelstvech (29.5.2012)
  odpad

  Integrovaný systém nakládání s odpady Kraje Vysočina (ISNOV) byl úspěšně projednán. Samosprávy měst/městysů/obcí a Kraje Vysočina, kteří spolupracují na projektu ISNOV vzaly dokumentaci Integrovaný systém nakládání s odpady v Kraji Vysočina – analytická, návrhová, směrná část na vědomí a vyjádřily souhlas s pokračováním prací na projektu ISNOV dle Dokumentace ISNOV.

   
 • Složení řídího výboru k projektu ISNOV [PDF, 28 kB] (8.8.2011)
   
 • Smlouva o spolupráci s městy kraje Vysočina [PDF, 1 MB] (1.7.2010)

  Dne 1.6.2010 byla na krajském úřadu slavnostně podepsána Smlouva o spolupráci 15 největších měst kraje a kraje Vysočina na projektu - Integrovaný systém nakládání s odpady Vysočina (ISNOV).

   
 
V archivu je: 19 záznamů
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

Informace vyžadují kontrolu
Počet návštěv: 477033

Zobrazit vyhledávací formulář »


 
 
 Kontaktní informace

 
Kontakt:
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, IČO: 70890749, posta@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 111, fax: 564 602 420, skype: kruvysocina, ID datové schránky: ksab3eu

Úřední hodiny:
pondělí: 8.00–17.00, úterý: 8.00–13.00, středa: 8.00–17.00, čtvrtek: 8.00–13.00, pátek: 8.00–13.00, Facebook Kraj Vysočina na Facebooku
Pokladna, CzechPOINT:
pondělí a středa: 8.00–12.00, 13.00–17.00, úterý, čtvrtek a pátek: 8.00–13.00.
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


 

Odběr novinek